Kurs na instruktora MMA

Kurs na instruktora MMA prowadzony przez mistrza świata w BJJ i trenera MMA Gladio Wojciecha Klimkiewicza. Kurs z dietetyki i suplementacji poprowadzi Wojciech Ciepliński.

Program zajęć:

Wojciech Klimkiewicz –

Rozgrzewka
Znaczenie rozgrzewki
Charakter rozgrzewki w zależności od tematu zajęć MMA.
Rozgrzewka ogólna
Rozgrzewka specjalistyczna
Gimnastyka naturalna i jej znaczenie
Balans ciała
Kolejność wykonywania ćwiczeń i ich rodzaje.
Stopniowanie obciążenia
Jednostka treningowa
Planowanie treningu
Składowe treningu
Dobór obciążenia
Dobór ćwiczeń specjalistycznych

Pozycje walki „stójka”, „klincz”, „parter”, „pozycje pośrednie”

Pozycje walki „w stójce”

Techniki uderzeń
Techniki kopnięć
Kombinacje uderzeń i kopnięć
Obrony przed obaleniami i klinczem
Rodzaje poruszania
Zejścia z linii ataku

Pozycje walki „klincz”

Pozycje walki w klinczu MMA „100% 50% 0%”
Wejście w klincz w ataku i w obronie
Uderzenia
Kopnięcia
Dźwignie
Duszenia
Rzuty
Obalenia
Podcięcia
Obrony
Wyjście z klinczu do pracy w „stójce”
Zejścia z linii oporu

 Pozycje walki „parter”

„gardy”,”pozycje dominujące”, „pozycje pośrednie”

Techniki uderzeń
Techniki kopnięć
Techniki przejść pomiędzy pozycjami w ataku i obronie
Techniki kończące – dźwignie , presje , duszenia
Ucieczki z pozycji i ucieczki z kończeń
Rola balansu ciała w walce

„pozycje pośrednie”

Płynne łączenie 3 podstawowych pozycji walki „stójka”, „klincz”, „parter”
Techniki przejścia ze stójki do parteru w ataku i w obronie
Łączenie kombinacji uderzeń, kopnięć, wejść do parteru, klinczu
Wyjścia z pozycji parterowych do „stójki”

   Taktyka walki

Specyfika walki w formule MMA.
Dobór taktyki walki do przeciwnika i posiadanych umiejętności
Walka z ataku i kontry walka z pozycji dominujących i walka z pozycji obrony

Kształtowanie motoryki

Siła,
Wytrzymałość,
Szybkość,
Siła,
Gibkość.

Założenia ogólne,

metodyka,
ćwiczenia specjalistyczne
dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania
dobór ćwiczeń ze względu na wiek i płeć
ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową
Wykorzystanie przyrządów treningowych
planowanie pracy z grupą
bezpieczeństwo i higiena zajęć
jakich ćwiczeń należy unikać i dlaczego?

Więcej informacji