WEC 47 „Bowles vs Cruz” – wyniki ważenia

(fot /www.combatlifestyle.com) Wszyscy zawodnicy zrobili wagę. Oprócz walki o pas, pozostali zawodnicy mogą przekroczyć limit o…

WEC: Bowles vs. Cruz – zapowiedź

Follow