Czwarta edycja MLS już 4 września w Płocku!

W Hali Sportowej przy ul. Korczaka 10 w Płock – Borowiczki, 4 września odbędzie się 4 edycja Młodzieżowej Ligi  SPARTANWEAR /MLS/. Start zawodów, tradycyjnie zaplanowany jest o godzinie 10:00. Organizatorem MLS jest Stowarzyszenie Polska Liga Kick – Boxingu w Płocku (organizator min. Angels of Fire) przy udziale Urzędu Miasta Płocka. Współorganizatorem projektu są: MZOS Płock oraz Stowarzyszenie Nasz Kraj w Płocku. Patronat honorowy nad imprezami sportowymi pod marką MLS objął Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka. Promotorem ligi jest Tadeusz Kopciński. Patronat sportowy sprawuje Polski Związek Kick – Boxingu (PZKB) w Warszawie. Organizatorzy MLS nie pobieramy jakichkolwiek opłat od uczestników ligi jak i od publiczności za wstęp na zawody, zawody nie są biletowane.  Wszystkich zawodników jak i zawodniczki, którzy planują swój udział w tej edycji ligi, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatorów o tym fakcie, wysyłając na adres: [email protected] odpowiednio wypełnioną kartę zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA

Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR swoje zawody kieruje do młodzież uprawiająca amatorsko sporty walki takie jak: Kickboxing; Sandę; Muay Thai, boks; karate; MMA; jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi są rozgrywane na ringu bokserskim w nast. Organizatorzy nie pobierania jakichkolwiek opłat startowych od uczestników zawodów. Liga SPARTANWEAR to pionierski i nowatorski projekt w naszym kraju wzorowany na podobnych przykładach z Japonii, Holandii oraz Niemiec. Organizatorzy ligi, realizując ten projekt starają się połączyć wiele trudnych i „gorących” tematów dnia codziennego z rywalizacją sportową. Jest to zadanie długoterminowe, wymagające zaangażowania fachowców z różnych dziedzin, w tym sportu, polityki społecznej i socjalnej. Bezpośrednimi adresatami ligi są wszyscy młodzi sportowcy, którzy już są zrzeszeni w klubach sportowych a Liga SPARTANWEAR umożliwi im dalszy rozwój sportowy przez możliwość regularnych startów w zawodach sportowych. Najlepszym zawodnikom umożliwi awans do kadry Polski oraz udział w obozach i zgrupowaniach sportowych. Większość z nich dzięki startom w lidze dostanie szansę udziału w innych zawodach krajowych czy zagranicznych.

Pierwszeństwo startu w rozgrywkach MLS posiadają zawodnicy w wieku od 14 lat do 21 lat, uprawiający amatorsko sporty walki: Kickboxing, Sandę, Muay Thai, boks, karate, MMA, jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi będą rozgrywane na ringu. Umożliwiamy start w następujących stylach walki: low – kick, K-1, Muay Thai, Sanda, MMA, karate oraz boks.

Kolejne edycje MLS zostaną rozegrane w nast. terminach:
25.09.2010, 16.10.2010; 30.10.2010 13.11.2010; 27.11.2010;  11.12.2010.

UWAGA!!!!

Bardzo ważna informacja dla wszystkich biorących lub planujących udział w MLS:

Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR jest organizowana pod patronatem i w oparciu o przepisy PZKB (Polski Związek Kickboxingu). Aby zawodnik / zawodniczka mogli brać udział w jakichkolwiek zawodach, które są objęte patronatem PZKB są zobowiązani spełniać poniższe warunki:

1. Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie – NWW.

2. Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać KSIĄŻECZKĘ SPORTOWO-LEKARSKĄ ZAWODNIKA(do nabyć w siedzibie związku – Warszawa ul. Kopińska 12/16 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym).

3. W  w/w książeczce powinny znajdować się nast. adnotacje:

– wklejone zdjęcie zawodnika / zawodniczki
– książeczka obowiązkowo musi być podpisana przez zawodnika / zawodniczkę
– powinna być wpisana przynależność klubowa wraz z pieczątką klubu, sekcji itp.
– wpisane badania lekarskie przez lekarza medycyny sportowej lub przychodni Sportowo -Lekarskiej (ważne 6 miesięcy)

4. W związku z możliwymi trudnościami z uzyskaniem wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać:

– imię i nazwisko badanej osoby
– pieczątkę lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej
– data badania oraz adnotacja lekarza – „ jest zdolny do treningów i zawodów w: kickboxingu lub w boksie czy MMA”

5. Pod żadnym pozorem nie dopuszcza się do zawodów zawodników posiadających badania na tzw.” sztywnych kartach z adnotacją – ZDROWY”.

6. Zawodnicy niezrzeszeni w PZKB oprócz spełnienia powyżej wymienionych zasad powinni zapoznać się z regulaminami form, w których chcą startować, a które są dostępne na stronie: www.pzkb.pl

7. Poprawiane, przekreślane, podrabiane, nieuzupełnione jakiekolwiek wpisy w książeczkach sportowo-lekarskich unieważniają książeczki, co powoduje zakaz startu w zawodach pod patronatem PZKB.

8. Zawodnicy i zawodniczki walczący w formułach: low kick, Muay Thai, Sanda, boks, K-1 oraz MMA winni posiadać osobisty sprzęt ochronny do walki:

– ochraniacz na zęby
– ochraniacz na krocze ( kobiety ochraniacz na krocze + ochraniacz piersi)
– krótkie spodenki ( mężczyźni walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach ala stanik)

9.    Pozostały sprzęt ochronny do walki zapewnia organizator MLS

Proszę wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się i zastosowanie się do w/w procedur w celu uniknięcia jakichkolwiek niedopatrzeń ze strony trenerów, zawodników, organizatorów, które mogą skutkować nie dopuszczeniem do zawodów.

Wszelkie uwagi, zapytania jak i pozyskanie szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie bądź drogą mailową od organizatora Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR w Płocku:

ORGANIZATOR Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR:
Stowarzyszenie Polska Liga Kick – Boxingu w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 42, 09-400 Płock
Tel. /fax: + 48 024 264 30 38, 601 388 767, 502 409 534,  [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *