Zapraszamy na międzynarodowy festiwal Wushu

Zapraszamy na międzynarodowy festiwal Wushu połączony z Międzynarodowymi Mistrzostwami Polski Sanda, które odbędą się 21. i 22. czerwca w Warszawie. Wstęp dla widzów będzie całkowicie bezpłatny. Poniżej oficjalny komunikat organizatorów.

POLSKI ZWIĄZEK WUSHU
zaprasza na
XI GRAND INTERNATIONAL WUSHU FESTIVAL
oraz
XX MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
WUSHU
21-22 czerwca 2014 r.
Hala Sportowa ZOS nr 79, ul. Wiertnicza 26
Warszawa
Rejestracja i waga :
Piątek, 20 czerwca 2014 r., w godzinach 19:00 – 21:00 – Taolu/Sanda/Qingda
Sobota, 21 czerwca 2014 r., w godzinach 7:30 – 8:30 – Taolu
Rozpoczęcie zawodów:
Sobota, 21 czerwca, godz. 10:00
.
Konkurencje i kategorie wiekowe – formy:
1. Formy sportowe
Juniorzy – formy obligatoryjne:
1. Grupa C – do 12 lat (zawodnicy tej grupy mogą również startować w grupie B i A)
2. Grupa B – 12, 13, 14 lat (zawodnicy tej grupy mogą również startować w grupie A)
3. Grupa A – 15, 16, 17 lat (zawodnicy tej grupy mogą również startować w konkurencjach
form układanych seniorów)
Seniorzy – formy obligatoryjne:
Ukończone 18 lat do 39 lat
Ukończone 40 lat do 60 lat
60 lat i powyżej
Seniorzy – formy układane:
Ukończone 18 lat i powyżej
 Konkurencje: Changquan, Nanquan, Taijiquan, Gunshu, Qiangshu, Daoshu, Jianshu, Nandao, Nangun, Taijijian, Duilian, Jiti. Szczegółowe przepisy i wykaz form dla
poszczególnych kategorii jest podany w osobnym wykazie.
 Formy sportowe oceniane będą według regulaminu IWUF (wersja z roku 2010),
dostępnego na stronie iwuf.org (wersja angielska) oraz pzwushu.pl (wersje angielska i
polska).
 W konkurencjach sportowych obowiązuje system nandu w formach ręcznych, oraz
formach z bronią krótką. Konkurencje broni długiej rozegrane zostaną bez oceny nandu.
 Zawodnik kwalifikowany jest do poszczególnych grup na podstawie swojego wieku
(ukończonych lat) na dzień 1 stycznia 2014 r.
 Zawodnicy startujący w konkurencjach z nandu (formy ręczne układane oraz układane
formy z broniąkrótką) powinni wypełnić formularze nandu (dostępne w czasie procesu
rejestracji interneowej) i przesłać je na adres: [email protected] Również na ten
adres prosimy przesyłać wszelkie pytania i sygnalizować ewentualne problemy podczas
procesu rejestracji. W celu nadania loginu i hasła do rejestracji, prosimy o kontakt z
biurem Polskiego Związku Wushu.
2. Formy tradycyjne:
1. poniżej 12 lat
2. 12 – 17 lat
3. 18 – 39 lat
4. 40 – 60 lat
5. powyżej 60 lat
Konkurencje w poszczególnych kategoriach:
1-Systemy południowe, 2-Systemy północne, 3-Taijiquan style Chen, 4-Taijiquan różne style,
5-Formy z szablą, 6-Formy z mieczem, 7-Formy z kijem, 8-Formy z włócznią, 9-Broń krótka
różna i giętka, 10-Broń długa różna (inna), 11-Taiji z szablą, 12-Taiji z mieczem, 13-Taichi
broń różna (inna), Duilian (set-sparring).
UWAGA!
W przypadku startu mniej niż 4 zawodników w konkurencji,
konkurencje mogą zostać ze sobą połączone.
Kategoria wiekowa 12-17 lat będzie podzielona na dwie kategorie 12-14 , 15-17 lat w
konkurencjach, w których będzie odpowiednia liczba zawodników.
Kategorie wiekowe i wagowe – walki:
Podczas rejestracji walk Sanda/ Qingda muszą być obecni wszyscy zawodnicy,
ponieważ podczas ważenia wymagana jest obecność całej drużyny. Nieobecność
zawodnika przy rejestracji spowoduje automatyczne wykreślenie z list
startowych, ze względu na konieczność przygotowania drabinek w
poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych. Rejestracja w dniu 25-26
maja, nie będzie możliwa.

1. Qingda
Juniorzy:
1. > 8 lat (chłopcy i dziewczęta)
2. 8-9 lat (chłopcy i dziewczęta)
3. 10-11 lat (chłopcy i dziewczęta)
4. 12-13 lat (chłopcy i dziewczęta)
W wyżej wymienionych kategoriach wiekowych należy podać aktualną wagę
zawodnika/zawodniczki.
5. 14-15 lat
chłopcy: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg
dziewczęta: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, – 65kg, +65kg
6. 16-17 lat
chłopcy: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, +85kg,
dziewczęta: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, – 65kg, -70kg, +70kg
Seniorzy:
1. Mężczyźni: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, -90kg,
-100kg, open
2. Kobiety: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70 kg, -75kg, +75kg
Sanda:
Juniorzy:
1. 14-15 lat
chłopcy: -48kg, – 52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg
dziewczęta: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, +65kg
2. 16-17 lat
chłopcy: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, +85kg,
open
dziewczęta: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, – 65kg, -70kg, +70kg
Seniorzy:
1. Mężczyźni: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, -90kg,
-100kg, open
2. Kobiety: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70 kg, -75kg, +75kg
Regulaminy:
Formy sportowe: regulamin IWUF
Formy tradycyjne: EWuF
Qingda juniorów do 15 lat: regulamin PZWS
Qingda pozostałe kategorie: regulamin EWUF
Sanda: regulamin IWUF.
W kategoriach juniorów walki w pełnym sprzęcie ochronnym, do kategorii 17 lat.

Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia wyłącznie elektronicznie, w dniach 12 – 26 maja, do godz. 24:00.
Link do rejestracji elektronicznej: http://funkytool.com/rejestracja/
2. Wszystkie ewentualne pytania i problemy dotyczące procesu rejestracji można zgłaszać
na adres mailowy: [email protected]
3. Po terminie zamknięcia zgłoszeń elektronicznych przyjęcie zgłoszenia będzie możliwe
tylko za zgodą Komitetu Technicznego Zawodów i wiąże się z dodatkową opłatą w
wysokości 100 zł.
4. W dniu zawodów ewentualna zmiana będzie możliwa za zgodą sędziego głównego
konkurencji, po wniesieniu dodatkowej opłaty w kwocie 100 zł. Przez zmianę należy
rozumieć również brak danych wymaganych przy wypełnianiu zgłoszenia, np. podanie
błędnych danych (zła kategoria wagowa lub wiekowa zawodnika).
5.Zawodnicy startujący w konkurencji form sportowych układanych podczas rejestracji
internetowej muszą wypełnić formularze Nandu (formy ręczne i z bronią)
– Prosimy o wpisywanie pełnych dat urodzenia zawodników podczas
rejestracji elektronicznej.
– W przyporządkowaniu kategorii wiekowej, należy wziąć aktualny wiek na
dzień 1 stycznia 2014r ( zgodnie z regulaminami IWUF ).
Sędziowie:
1.Zgłoszenia wyłącznie elektronicznie, w dniach 12 – 30 maja, do godz. 24:00.
Link do rejestracji elektronicznej: http://funkytool.com/rejestracja/
2. Szkoły, które nie zgłoszą sędziów ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 200zł.
Opłaty:
Kluby członkowskie Polskiego Związku Wushu:
Formy Taolu: 20 PLN za każdą konkurencję
Sanda/Qingda: 60 PLN
Kluby niezrzeszone:
Formy Taolu: 30 PLN za każdą konkurencję
Sanda/Qingda: 80 PLN
UWAGA:
1.Wszystkie opłaty prosimy dokonywać przelewem na rachunek
Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa:
. Raiffeisen Polbank S.A. 07 1750 0009 0000 0000 2252 5697
W przypadkach indywidualnych będzie możliwość dokonania opłaty podczas rejestracji.
Rezygnacja ze startu i nie zgłoszenie tego faktu do biura Związku najpóźniej do dnia 15
czerwca wiąże się z koniecznością płatności 50% wpisowego zgodnie ze zgłoszeniem.
2. Kierownicy ekip powinni mieć ze sobą kopię zgłoszenia zawodników.
3. Przy rejestracji dzieci należy okazać dokument zawierający datę urodzenia.
Brak dokumentu może skutkować skreśleniem z listy startowej.
4. Przy rejestracji należy złożyć podpisane (w przypadku osób niepełnoletnich – przez
rodziców/opiekunów) oświadczenie o odpowiedzialności dla każdego zawodnika.
5. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego od
lekarza sportowego stwierdzającego zdolność do startu w zawodach sportowych wushu.
6. Nie wymagamy wydruków EKG i EEG.
7. Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać polisę ubezpieczenia NNW.
8. Kluby i zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą posiadać licencję na rok 2014.
Zakwaterowanie:
Kluby, które będą chciały dokonać rezerwacji hotelu za pośrednictwem związku, proszone są
o przesłanie jak najszybciej ilości pokoi i osób.
Do dnia 08.05.2014 r., zostanie przesłana do klubów informacja, dotycząca hoteli, w
których będzie możliwość zakwaterowania drużyn. Aktualnie przygotowywana jest specjalna
oferta wybranych hoteli w bliskiej odległości od obiektu, na którym rozgrywane będą
zawody

Bilety: wstęp bezpłatny
Filmowanie zawodów: bez opłat

Organizator:
Polski Związek Wushu,
Arena Ursynów ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
Tel : (22) 628 90 84 (9.00 – 16.00)
e-mail: [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.