VI Edycja MLS 16 października w Płocku

VI Edycja MLS 16 października w Płocku

W Hali Sportowej przy ul. Korczaka 10 w Płocku (Borowiczki), 16 października odbędzie się VI Edycja Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR /MLS/. Ważenie zawodników rozpocznie się o godzinie 9:00. Start zawodów planowany jest o 10:00. Organizatorem MLS jest Stowarzyszenie Polska Liga Kick–Boxingu w Płocku (organizator min. Angels of Fire) przy udziale Urzędu Miasta Płocka. Współorganizatorem projektu są: MZOS Płock oraz Stowarzyszenie Nasz Kraj w Płocku. Patronat honorowy nad imprezami sportowymi pod marką MLS objął Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka. Promotorem ligi jest Tadeusz Kopciński. Patronat sportowy sprawuje Polski Związek Kick–Boxingu (PZKB) w Warszawie. Wstęp na zawody jest wolny.

Wszystkich zawodników jak i zawodniczki, którzy planują wziąć udział w tej edycji ligi, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatorów, wysyłając na adres: [email protected] odpowiednio wypełnioną kartę zgłoszenia zawodnika:

http://www.plkb.pl/plkb_karta.doc


Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR swoje zawody kieruje do młodzieży uprawiającej amatorsko sporty walki takie jak: Kickboxing, Sandę, Muay Thai, boks, karate, MMA, jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi rozgrywane są na ringu bokserskim. Organizatorzy nie pobierają opłat startowych od uczestników zawodów.

Liga SPARTANWEAR to pionierski i nowatorski projekt w naszym kraju, wzorowany na podobnych przykładach z Japonii, Holandii oraz Niemiec. Organizatorzy ligi, realizując ten projekt starają się połączyć wiele trudnych i „gorących” tematów dnia codziennego z rywalizacją sportową. Jest to zadanie długofalowe, wymagające zaangażowania fachowców z różnych dziedzin sportu, polityki społecznej i socjalnej. Bezpośrednimi adresatami ligi są wszyscy młodzi sportowcy, którzy już są zrzeszeni w klubach sportowych, a Liga SPARTANWEAR umożliwia im dalszy rozwój sportowy przez możliwość regularnych startów w profesjonalnych zawodach sportowych. Najlepszym zawodnikom umożliwia awans do kadry Polski oraz udział w obozach i zgrupowaniach sportowych. Większość z nich dzięki startom w lidze dostaje szansę udziału w innych zawodach krajowych i zagranicznych.

Uwaga
Bardzo ważna informacja dla wszystkich biorących lub planujących udział w MLS:

Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR jest organizowana pod patronatem i w oparciu o przepisy PZKB (Polski Związek Kickboxingu). Zawodnicy biorący udział w zawodach objętych patronatem PZKB, zobowiązani są spełniać poniższe warunki:
•    Muszą posiadać ubezpieczenie NWW,
•    Muszą posiadać KSIĄŻECZKĘ SPORTOWO-LEKARSKĄ ZAWODNIKA (do nabycia w siedzibie związku – Warszawa ul. Kopińska 12/16 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym),
•    W w/w książeczce powinny znajdować się nast. Adnotacje:
1. Wklejone zdjęcie zawodnika
2. Książeczka obowiązkowo musi być podpisana
3. Uwzględniona przynależność klubowa wraz z pieczątką klubu, sekcji
4. Wpisane badania lekarskie przez lekarza medycyny sportowej lub przychodni Sportowo -Lekarskiej (ważne 6 miesięcy).

W związku z możliwymi trudnościami z uzyskaniem wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej w formie zaświadczenia.

Zaświadczenie to powinno zawierać:
•    Imię i nazwisko badanej osoby
•    Pieczątkę lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej
•    Data badania oraz adnotacja lekarza – „ jest zdolny do treningów i zawodów w: kickboxingu lub w boksie czy MMA”

Pod żadnym pozorem nie dopuszcza się do zawodów zawodników posiadających badania na tzw. ”sztywnych kartach z adnotacją – ZDROWY”.

Zawodnicy niezrzeszeni w PZKB oprócz spełnienia powyżej wymienionych zasad powinni zapoznać się z regulaminami form, w których chcą startować, a które są dostępne na stronie www.pzkb.pl

Poprawiane, przekreślane, podrabiane, nieuzupełnione jakiekolwiek wpisy w książeczkach sportowo-lekarskich unieważniają je, co powoduje zakaz startu w zawodach pod patronatem PZKB. Zawodnicy i zawodniczki walczący w formułach: low kick, Muay Thai, Sanda, boks, K-1 oraz MMA powinni posiadać osobisty sprzęt ochronny do walki:
•    Ochraniacz na zęby
•    Ochraniacz na krocze (kobiety ochraniacz na krocze + ochraniacz piersi)
•    Krótkie spodenki (mężczyźni walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach ala stanik)

Pozostały sprzęt ochronny do walki zapewnia organizator MLS.

Proszę wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się i zastosowanie się do w/w procedur w celu uniknięcia jakichkolwiek niedopatrzeń ze strony trenerów, zawodników, organizatorów, które mogą skutkować niedopuszczeniem do zawodów. Poszczególne edycje MLS zostaną rozegrane w terminach: 16.10.2010, 30.10.2010, 13.11.2010, 27.11.2010, 11.12.2010.

Organizator:
Stowarzyszenie Polska Liga Kick – Boxingu w Płocku
[email protected]
601 388 767, 502 409 534.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *