Fight for The Troops: Wyniki ważenia

  2 Fighterów ( Luigi Fioravanti i Brodie Farber ) nie zrobiło wagi zawalczą w catch…