Siódma edycja MLS już 30 października

Siódma edycja MLS już 30. października w Płocku!

W Hali Sportowej przy ul. Korczaka 10; Płock – Borowiczki, 30. października odbędzie się 7. edycja Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR /MLS/. Start zawodów, tradycyjnie zaplanowany jest o godzinie 10:00. Organizatorem MLS jest Stowarzyszenie Polska Liga Kick – Boxingu w Płocku (organizator min. Angels of Fire) przy udziale Urzędu Miasta Płocka. Współorganizatorem projektu są: MZOS Płock oraz Stowarzyszenie Nasz Kraj w Płocku. Patronat honorowy nad imprezami sportowymi pod marką MLS objął Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka. Promotorem ligi jest Tadeusz Kopciński. Patronat sportowy sprawuje Polski Związek Kick – Boxingu (PZKB) w Warszawie.

Organizatorzy MLS nie pobierają jakichkolwiek opłat od uczestników ligi jak i od publiczności za wstęp na zawody, zawody nie są biletowane. Wszystkich zawodników jak i zawodniczki, którzy planują swój udział w tej edycji ligi, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatorów o tym fakcie, wysyłając na adres:
[email protected]  odpowiednio wypełnioną kartę zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA: http://www.plkb.pl/plkb_karta.doc

Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR swoje zawody kieruje do młodzieży uprawiającej amatorsko sporty walki takie jak: Kickboxing; Sandę; Muay Thai, boks; karate; MMA; jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi są rozgrywane na ringu bokserskim. Organizatorzy nie pobierają jakichkolwiek opłat startowych od uczestników zawodów. Liga SPARTANWEAR to pionierski i nowatorski projekt w naszym kraju wzorowany na podobnych ligach rozgrywanych w Japonii, Holandii oraz Niemczech.

Organizatorzy ligi, realizując ten projekt starają się połączyć wiele trudnych i „gorących” tematów dnia codziennego, z rywalizacją sportową. Jest to zadanie długoterminowe, wymagające zaangażowania fachowców z różnych dziedzin, w tym sportu, polityki społecznej i socjalnej. Bezpośrednimi adresatami ligi są wszyscy młodzi sportowcy, którzy już są zrzeszeni w klubach sportowych a Liga SPARTANWEAR umożliwi im dalszy rozwój sportowy przez możliwość regularnych startów w zawodach sportowych. Najlepszym zawodnikom umożliwi awans do kadry Polski oraz udział w obozach i zgrupowaniach sportowych. Większość z nich dzięki startom w lidze uzyska szansę udziału w innych zawodach krajowych czy zagranicznych.

Pierwszeństwo startu w rozgrywkach MLS posiadają zawodnicy w wieku od 14 lat do 21 lat, uprawiający amatorsko sporty walki: Kickboxing, Sandę, Muay Thai, boks, karate, MMA, jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi będą rozgrywane na ringu. Umożliwiamy start w następujących stylach walki: low – kick, K-1, Muay Thai, Sanda, MMA, karate oraz boks.

Kolejne edycje MLS zostaną rozegrane w nast. terminach: 30.10.2010; 13.11.2010; 27.11.2010; 11.12.2010.

Uwaga!!!
Bardzo ważna informacja dla wszystkich biorących lub planujących udział w MLS:

Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR jest organizowana pod patronatem i w oparciu o przepisy PZKB (Polski Związek Kickboxingu). Aby zawodnik / zawodniczka mogli brać udział w jakichkolwiek zawodach, które są objęte patronatem PZKB są zobowiązani spełniać poniższe warunki:
1.    Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie – NWW.
2.    Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać KSIĄŻECZKĘ SPORTOWO-LEKARSKĄ ZAWODNIKA (do nabycia w siedzibie związku – Warszawa ul. Kopińska 12/16 lub zamówić za zaliczeniem pocztowym).
w w/w książeczce powinny znajdować się następujące adnotacje:
•    wklejone zdjęcie zawodnika / zawodniczki
•    książeczka obowiązkowo musi być podpisana przez zawodnika / zawodniczkę
•    powinna być wpisana przynależność klubowa wraz z pieczątką klubu, sekcji itp.
•    wpisane badania lekarskie przez lekarza medycyny sportowej lub przychodni Sportowo -Lekarskiej (ważne 6 miesięcy)

W związku z możliwymi trudnościami z uzyskaniem wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać:
•    imię i nazwisko badanej osoby
•    pieczątkę lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej
•    datę badania oraz adnotację lekarza – „jest zdolny do treningów i zawodów w: kickboxingu lub w boksie czy MMA”

Pod żadnym pozorem nie dopuszcza się do zawodów zawodników posiadających badania na tzw.” sztywnych kartach z adnotacją – ZDROWY”.

Zawodnicy niezrzeszeni w PZKB oprócz spełnienia wyżej wymienionych zasad powinni zapoznać się z regulaminami form, w których chcą startować, a które są dostępne na stronie: www.pzkb.pl

Poprawiane, przekreślane, podrabiane, nieuzupełnione jakiekolwiek wpisy w książeczkach sportowo-lekarskich unieważniają książeczki, co powoduje zakaz startu w zawodach pod patronatem PZKB.

Zawodnicy i zawodniczki walczący w formułach: low kick, Muay Thai, Sanda, boks, K-1 oraz MMA winni posiadać osobisty sprzęt ochronny do walki:
•    ochraniacz na zęby,
•    ochraniacz na krocze ( kobiety ochraniacz na krocze + ochraniacz piersi),
•    krótkie spodenki (mężczyźni walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach ala stanik)

Pozostały sprzęt ochronny do walki zapewnia organizator MLS

Uprasza się wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się i zastosowanie się do w/w procedur w celu uniknięcia jakichkolwiek niedopatrzeń ze strony trenerów, zawodników, organizatorów, które mogą skutkować nie dopuszczeniem do zawodów.

Wszelkie uwagi, zapytania jak i pozyskanie szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie bądź drogą mailową od organizatora Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR w Płocku:

ORGANIZATOR Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR:
Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 42, 09-400 Płock
Tel. /fax: + 48 024 264 30 38, 601 388 767, 502 409 534
[email protected]

One thought on “Siódma edycja MLS już 30 października

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *