Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia przez Federację KSW umowy z Azizem Karaoglu

KSW
KSW

W dniu 7 Czerwca 2016 r. Federacja KSW wypowiedziała ze skutkiem natychmiastowym umowę z Azizem Karaoglu.

Powodem wypowiedzenia umowy jest zachowanie zawodnika niezgodne z zasadami określonymi w umowie z KSW, a w konsekwencji naruszenie postanowień umownych. Aziz Karaoglu naruszył umowę postępując w szczególności wbrew przyjętym normom moralnym, konwenansom społecznym i obyczajowym, wypowiadając się w sposób ukazujący Federację KSW w złym świetle, narażający KSW na utratę szacunku i skandal, a także postępując w sposób urażający opinię publiczną oraz poszczególne grupy społeczne.

Federacja KSW pragnie zaznaczyć, że to Aziz Karaoglu przekazał KSW kontrowersyjny utwór „Na’am Qaatil”, który okazał się być hymnem dżihadystów, w celu jego emisji podczas wychodzenia na 31 Galę KSW. Aziz Karaoglu świadomie wybrał kontrowersyjną oprawę muzyczną i nie poinformował KSW o treści utworu.

Aziz Karaoglu składał również publiczne oświadczenia narażające Federację KSW na utratę szacunku sugerujące, że KSW rzekomo okradło zawodnika ze zwycięstwa podczas ostatniej walki.

Dodatkowo, oprócz natychmiastowego rozwiązania umowy z Azizem Karaoglu, Federacja KSW podjęła decyzję o skorzystaniu z przysługującego jej na podstawie umowy uprawnienia i obciążyła zawodnika karą umowną w wysokości 800.000 złotych.

Federacja KSW jeszcze raz podkreśla, że jako organizacja mająca na celu ciągłe podnoszenie standardów związanych z mieszanymi sztukami walki, kategorycznie odcina się od wszelkich negatywnych i dyskryminujących przekazów, które przypisywane są kontrowersyjnej pieśni wyemitowanej na wejście zawodnika Aziza Karaoglu na KSW 35.

Załącznik do oświadczenia – lista naruszeń umowy:

Powodem rozwiązania z Zawodnikiem Umowy są w szczególnośćci następujące okoliczności, które stanowi naruszenie postanowień umownych określonych w punkcie 7 Umowy:

1) zachowanie Zawodnika niezgodne z zasadami określonymi przez KSW, tj. naruszenie w szczególności postanowień punktów 7.3,7.4, 7.5, 7.6, 7.7 Umowy;

2) postępowanie wbrew przyjętym normom moralnym, konwenansami społecznymi i obyczajowymi, tj. naruszenie punktu 7.4 Umowy („Zawodnik zobowiązuje się do postępowania zgodnie z powszechnie przyjętymi normami moralnymi, konwenansami społecznymi i obyczajowym (…)”);

3) składanie oświadczeń, które ukazuja KSW w złym świetle, przynoszą KSW nieposzanowanie oraz skandal, tj. naruszenie punktu 7.4 Umowy („(…) ponadto nie popełni żadnego czynu ani nie będzie angażował si e w żadne wydarzenia lub sytuacje, ani skadał oświadczeń, które mogłyby ukazywać Zawodnika, KSW, lub zarząd, kierownictwo, udziałowców, pracowników lub przedstawicieli KSW w złym świetle lub przynieść im z sławę bądź narazić ich na nieposzanowanie, skandal, ośmieszenie lub lekceważenie.”);

4) postępowanie Zawodnika w sposób urażajcy opinię publiczną oraz poszczególne grupy społeczne, tj. naruszenie punktu 7.5 Umowy („Zawodnik zobowiązuje się postpować w sposób nie powodujący odrazy ani też nie urażający w żaden sposób opinii publicznej ani jakiejkolwiek grupy społecznej, jak również w sposób nie wpływający niekorzystnie na jakiegokolwiek aktualnego lub potencjalnego sponsora lub agencję reklamową tegoż sponsora, ani też na jakąkolwiek sieć lub stację, która będzie transmitować walk”);

5) nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, tj. naruszenie punktu 7.6 oraz 7.7 Umowy („7.6 Zawodnik zobowiązuje się nie udzielić swojego przyzwolenia ani nie brać udziału w jakichkolwiek materiałach reklamowych lub promocyjnych zawierających wyrażenia lub treści, które są powszechnie uznawane za obsceniczne, oszczercze, niecenzuralne, szkalujce lub niezgodne z prawem (dotyczy to w szczególności treści propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. 7.7 Zawodnik zobowiązuje się nie angażować w żadną działalność rażąco niebezpieczną, ani w działalność niezgodną z prawem bądź działalność, co do której można w zasadny sposób przewidzieć, iż jej skutkiem będzie utrata dobrej opinii Zawodnika lub KSW lub niemożność wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.”).

Informacja prasowa

15 thoughts on “Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia przez Federację KSW umowy z Azizem Karaoglu

  1. Żenada. Skompromitowali się jak tylko mogli. Do tego usuwają go, bo stał się niewygodny po całej aferze z przekrętem wyniku walki. Za mocny bo zwyciężył z ich pupilkiem, któremu nikt nie może odebrać tytułu. Komedia.

  2. Najlepszy tekst od ksw : podnoszenie standardow zwiazanych z mma…;););)buuhaha nigdy sie nie dowiemy jak bylo, ale dla ksw nie mam szacunku a tym bardziej nie wieze a zadne ich slowo! Bardziej jak oni to chyba sie nie da skompromitowac!!!

  3. No i słusznie zrobiło KSW, ale i tak co do utworów puszczanych przez zawodników, to KSW powinno lepiej ogarniać temat i dbać żeby zawodnik nie wychodził przy jakimś kontrowersyjnym kawałku. Tutaj winę ponosi KSW według mnie bo wiedząc przy jakim utworze wychodził Karaoglu przy poprzedniej gali powinna im sięzapalić lampka alarmowa żeby sprawdzić przy czym wychodzi na KSW 35.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *