M-1 Challenge 59: Battle of the Nomads 5

M-1 Challenge 59

M-1 Challenge 59: Battle of the Nomads 5

Data: 3 lipca, 2015
Miejsce: Sports Palace Kazakhstan, Astana – Kazachstan

Walka wieczoru
Kenny Garner vs. Sergei Kharitonov

Michał Wiencek vs. Shavkat Rakhmonov
Luigi Fioravanti vs. Sergey Kovalev
Andy Young vs. Sergey Morozov
David Trallero vs. Zaur Gadzhibabayev

Walki wstępne
Daniel Tabera vs. Rashid Dagaev
Aleksandr Boyko vs. Nodar Kudukhashvili
Pedro Eugenio Granjo vs. Damir Ismagulov
Anton Pazenko vs. Batraz Agnaev

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *