M-1 Challenge 52: Battle of Narts

M-1 Challenge 52: Battle of Narts

Data: 17 października, 2014
Miejsce: Summer Amphitheatre, Nazran – Inguszetia, Rosja

Główna karta

Walka o pas mistrza wagi piórkowej
Ivan Buchinger vs. Tural Ragimov

Bartosz Chyrek vs. Magomed Mutaev

Daniel Tabera vs. Murad Abdulaev
Max Coga vs. Magomed Idrisov
Artiom Damkovsky vs. Said Khalilov
Rustam Gadzhiev vs. Ingiskhan Ozdoev

Walki wstępne

Shavkat Rakhmonov vs. Adam Tsurov
Vladimir Mishchenko vs. Murad Izmailov
Rustam Khasanov vs. Zurab Betergaraev

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *