3 edycja MLS 2011 już 02 lipca 2011

* 3 edycja MLS 2011 już 02 lipca 2011 (Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10)

Zgłoszenia zawodników do udziału w 3 edycji MLS 2011, organizatorzy ligi przyjmują mailowo: [email protected] lub [email protected]

*Start zawodów, tradycyjnie zaplanowany jest o godzinie 9:00. Organizatorem MLS jest Stowarzyszenie Polska Liga Kick – Boxingu w Płocku (organizator min. Angels of Fire) przy udziale Urzędu Miasta Płocka. Współorganizatorem projektu jest: MZOS Płock oraz YACHU.pl. Promotorem ligi jest Tadeusz Kopciński. Patronat sportowy sprawuje Polski Związek Kick – Boxingu (PZKB) w Warszawie.

*Organizatorzy MLS nie pobierają jakichkolwiek opłat od uczestników ligi jak i od publiczności za wstęp na zawody, zawody nie są biletowane. Wszystkich zawodników jak i zawodniczki, którzy planują swój udział w tej edycji ligi, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatorów o tym fakcie, wysyłając na adres: [email protected] odpowiednio wypełnioną kartę zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA: http://www.plkb.pl/plkb_karta.doc

Terminy pozostałych edycji MLS 2011:

06.08.2011 – Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

03.09.2011 – Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

15.10.2011 – Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

22.10.2011 – Staroźreby (MMLS termin może się zmienić)

12.11.2011 – Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

03.12.2011 – Sochaczew (MMLS termin może się zmienić)

10.12.2011 – Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR swoje zawody kieruje do młodzieży uprawiającej amatorsko sporty walki takie jak: Kickboxing; Sandę; Muay Thai, boks; karate; MMA; jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi są rozgrywane na ringu bokserskim. Organizatorzy nie pobierają jakichkolwiek opłat startowych od uczestników zawodów. Liga SPARTANWEAR to pionierski i nowatorski projekt w naszym kraju wzorowany na podobnych ligach rozgrywanych w Japonii, Holandii oraz Niemczech.

Organizatorzy ligi, realizując ten projekt starają się połączyć wiele trudnych i „gorących” tematów dnia codziennego, z rywalizacją sportową. Jest to zadanie długoterminowe, wymagające zaangażowania fachowców z różnych dziedzin, w tym sportu, polityki społecznej i socjalnej. Bezpośrednimi adresatami ligi są wszyscy młodzi sportowcy, którzy już są zrzeszeni w klubach sportowych a Liga SPARTANWEAR umożliwi im dalszy rozwój sportowy przez możliwość regularnych startów w zawodach sportowych. Najlepszym zawodnikom umożliwi awans do kadry Polski oraz udział w obozach i zgrupowaniach sportowych. Większość z nich dzięki startom w lidze uzyska szansę udziału w innych zawodach krajowych czy zagranicznych.

Pierwszeństwo startu w rozgrywkach MLS posiadają zawodnicy w wieku od 14 lat do 21 lat, uprawiający amatorsko sporty walki: Kickboxing, Sandę, Muay Thai, boks, karate, MMA, jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi będą rozgrywane na ringu. Umożliwiamy start w następujących stylach walki: low – kick, K-1, Muay Thai, Sanda, MMA, karate oraz boks.

Uwaga!!!

Bardzo ważna informacja dla biorących lub planujących udział w MLS 2011

Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR jest organizowana pod patronatem i w oparciu o przepisy PZKB (Polski Związek Kickboxingu) – zawodnicy walczący w K-1 i low-kick.

Aby zawodnik / zawodniczka mogli brać udział w jakichkolwiek zawodach (w K-1 i low-kick), które są objęte patronatem PZKB są zobowiązani spełniać poniższe warunki:

1.       Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie – NNW.

2.       Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać KSIĄŻECZKĘ SPORTOWO-LEKARSKĄ ZAWODNIKA (do nabycia w siedzibie związku – Warszawa ul. Kopińska 12/16 lub zamówić za zaliczeniem pocztowym).

w w/w książeczce powinny znajdować się następujące adnotacje:

•        wklejone zdjęcie zawodnika / zawodniczki

•        książeczka obowiązkowo musi być podpisana przez zawodnika / zawodniczkę

•        powinna być wpisana przynależność klubowa wraz z pieczątką klubu, sekcji itp.

•        wpisane badania lekarskie przez lekarza medycyny sportowej lub przychodni Sportowo -Lekarskiej (ważne 6 miesięcy)

W związku z możliwymi trudnościami z uzyskaniem wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać:

•        imię i nazwisko badanej osoby

•        pieczątkę lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej

•        datę badania oraz adnotację lekarza – „jest zdolny do treningów i zawodów w: kickboxingu lub w boksie czy MMA”

Pod żadnym pozorem nie dopuszcza się do zawodów zawodników posiadających badania na tzw.” sztywnych kartach z adnotacją – ZDROWY”.

Zawodnicy niezrzeszeni w PZKB oprócz spełnienia wyżej wymienionych zasad powinni zapoznać się z regulaminami form, w których chcą startować, a które są dostępne na stronie: www.pzkb.pl

Poprawiane, przekreślane, podrabiane, nieuzupełnione jakiekolwiek wpisy w książeczkach sportowo-lekarskich unieważniają książeczki, co powoduje zakaz startu w zawodach pod patronatem PZKB.

Zawodnicy i zawodniczki walczący w formułach: low kick, Muay Thai, Sanda, boks, K-1 oraz MMA winni posiadać osobisty sprzęt ochronny do walki:

•        ochraniacz na zęby,

•        ochraniacz na krocze ( kobiety ochraniacz na krocze + ochraniacz piersi),

•        krótkie spodenki (mężczyźni walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach ala stanik)

Pozostały sprzęt ochronny do walki zapewnia organizator MLS

Uwaga!!!

Bardzo ważne informacje dla wszystkich biorących lub planujących udział w MLS w formule MMA!!!

Aby zawodnik / zawodniczka mogli brać udział w zawodach MMA, które są rozgrywane w oparciu o przepisy i zasady ALMMA  są zobowiązani spełniać poniższe warunki:

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów MMA jest posiadanie:

  • dowodu osobistego lub legitymacji
  • aktualne badania lekarskie. Tylko i Wyłącznie od lekarza sportowego z adnotacją o dopuszczeniu do startów w zawodach MMA (mieszanych stylów walk) lub książeczkę zawodniczą wystawioną przez przychodnie sportową. Zaświadczenia wystawiane przez lekarzy innych specjalizacji nie będą honorowane!!!
  • ubezpieczenie NNW (akceptujemy grupowe ubezp. Klubowe)
  • suspensor (ochraniacz genitalia), ochraniacz na zęby, ochraniacze piszczeli.

    Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje nie dopuszczeniem do startu w zawodach.

W odróżnieniu od przepisów ALMMA w MLS zawodnicy walczą bez kasków na dystansie 2x3min

Techniki zabronione:

1.Uderzeń w parterze na głowę

2.Zakładania dźwigni skrętowych na nogi

3.Uderzania łokciami w głowę przeciwnika.

4.Uderzenia głową w twarz przeciwnika.

5.Uderzenia i kopnięcia na punkty witalne, krocze, kręgosłup, gardło, tył głowy.

6.Uderzenia i kopnięcia na stawy.

7.Uderzenia dłonią otwartą bądź kantem dłoni

8.Wszystkie rzuty, po których przeciwnik ląduje na głowie

9.Szczypanie, gryzienie, atakowanie oczu, uderzania w genitalia, wciskanie palców do oczu uszu, nosa lub odbytu.

10.Ciągnięcia i łapania za nos, uszy lub włosy.

11.Łapanie za ubranie.

12.Dźwignie: na kręgosłup (krucyfiks, pełen nelson),  na mniej niż 4 stawy  paliczkowe

13.Deptanie, soccer kicki, wskakiwanie nogami na głowę leżącego przeciwnika

14.Rozbicia gardy powyżej poziomu pasa.

15.Zakazuje się noszenia jakichkolwiek kolczyków, wisiorków, pierścionków
w czasie walki

16.Zakaz smarowania substancjami zmniejszającymi tarcie (lubrykanty, oleje)

17.W przypadku długich włosów należy zabezpieczyć je w odpowiedni sposób.

18.Celowe wypychanie, wyrzucanie, przeciwnika poza obręb maty.

19.Kopnięcia i uderzenia kolanem na głowę, gdy przeciwnik ma 3 lub więcej punktów podparcia.

20.Zakaz świadomego wyrzucania przeciwnika za ring.

21.Zakaz atakowania przeciwnika podczas przerwy lub gdy jest pod opieką arbitra.

Techniki dozwolone

1.Każde uderzenia dłonią i stopą w stójce.

2.Kopnięcia kolanami na tułów i głowę przeciwnika w stójce.

3.Po sprowadzeniu walki do parteru lub gdy zawodnik ma 3 lub więcej punktów podparcia, dozwolone są wszystkie uderzenia pięścią na tułów i nogi, łokciami na tułów i nogi.

4.Wszelkie sprowadzenia do parteru za wyjątkiem takich, po których przeciwnik ląduje na głowie.

5.Każde duszenie, z wyjątkiem zatykania ust przeciwnika dłonią.

6.Każda dźwignia na bark, łokieć, nadgarstek. Na kolano tylko balacha (Knee Bar). Na staw skokowy tylko Taktarov i klucz.

Czas walki:

Dwie rundy po 3 min każda. Sędzia główny może zadecydować o stoczeniu 2 minutowej rundy dodatkowej.

Uprasza się wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się i zastosowanie się do w/w procedur w celu uniknięcia jakichkolwiek niedopatrzeń ze strony trenerów, zawodników, organizatorów, które mogą skutkować nie dopuszczeniem do zawodów.

Wszelkie uwagi, zapytania jak i pozyskanie szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie bądź drogą mailową od organizatora Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR w Płocku.

ORGANIZATOR Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR:

Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu w Płocku

ul. Kazimierza Wielkiego 42, 09-400 Płock

Tel. /fax: + 48 024 264 30 38, 601 388 767, 502 409 534

[email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *