Wyniki ważenia przed GLORY 52: Van Roosmalen vs. VanNostrand

Wszyscy zawodnicy zmieścili się w wymaganych limitach. Follow