Oświadczenie Marty Chojnoskiej

Nie jest już tajemnicą, że jeszcze w 2012 r. zakończyła się współpraca na linii Marcin Różalski…