GLORY 73: Shenzhen

GLORY 73: Shenzhen Data: 7.12.2019Miejsce: Shenzhen Bay Sports Centre, Shenzhen – Chiny Karta główna Walka o…