Wyniki ważenia przed GLORY 67: Orlando

Wszyscy zawodnicy zmieścili się w wymaganych limitach.