Wyniki ważenia przed PFL 10: Harrison vs. Pacheco

Wszyscy zawodnicy zmieścili się w wymaganych limitach.