Wyniki ważenia przed Dana White’s Tuesday Contender Series season 4

Wszyscy zawodnicy zmieścili się w wymaganych limitach. Follow