PLMMA 64: AFC 9

PLMMA 64: AFC 9 Data: 18.03.2016 Miejsce: Baza Wojskowa w Dęblinie – Dęblin