ACB 61: Balaev vs. Bataev

ACB 61: Balaev vs. Bataev Data: 20.05.2017 Miejsce: Sankt Petersburg – Rosja