Wyniki ważenia przed Invicta FC 27: Kaufman vs. Kianzad

Dwie zawodniczki nie zmieściły się w wymaganych limitach wagowych. Follow