Machida o Erze Machidy

„Za wcześnie by o tym mówić. Zdobycie pasa jest ciężkie a jego utrzymanie jeszcze bardziej ciężkie.…