ACB 82: Silva vs. Kolobegov – wyniki walk

Prezentujemy wyniki gali ACB 81, która odbyła się w Sao Paulo.  Follow