Lombard krytykuje Browna

Wygląda na to, że nie jest pod wrażeniem jego dotychczasowych osiągnięć. Follow